Dijital Ağlara Bizimle Tutunun!

BİZ KİMİZ?

Dijital Ağlarda Kurumsal Kimliğinizi Konumlandırıp Hedef Kitlenizin Dikkatini Çekerek

Markanızı Tutunduran; Genç, Heyecanlı, Dinamik ve Kreatif bir Dijital Ajansız!

Ne Yaparız?

Her marka, gelişen teknolojik koşullara uyum sağlayarak gerek mevcut müşterilerinin gerekse potansiyel müşterilerinin toplanmakta olduğu dijital platformlarda da var olmalıdır. Dijital dünyada kurumsal olarak var olmak demek markanızın doğru mecrada konumlandırılması ve görünürlüğe ulaştırılması demektir.

Günümüzde geleneksel medyanın hedef kitleye ulaşmak konusunda yetersiz kalması ve içeriğin dijital dünyaya taşınması markanızın ve kurumsal kimliğinizin dijital ortamda temsil edilmesini zaruri kılmaktadır.

Mor Ajans olarak biz, dijital dünyada markanızın doğru mecralarda konumlanması ve fark edilmesi için çabalar; hedef kitlenize hitap eder ve dikkatlerini çekeriz. Markanızın hedef kitlenizin hayatında yer bulmasını sağlar, ilgilerini satışa dönüştürür ve kazanım sağlarız. Tutunan markalar büyürler.

Gerek ilgilerini çekmek, gerek mevcut ilgiyi artırmak adına hedef kitlenize sunulacak çalışmaların özünde parlak fikirler yatar ve hedeflenen sonuca ulaşmak için online reklamcılık kanalları kullanılır. Dijital reklam çalışmalarında ana amaç reklamı yapılan ürün ve hizmetlerin internette doğru hedef kitleye ulaşacak şekilde konumlandırılmasıdır.

Mor Ajans olarak firmanızın üretmekte olduğu hizmet ve ürünlerin kurumsal bir kimlik ile dijital ortama taşınması sürecinde web sitesi tasarımı, e-ticaret danışmanlığı, interaktif uygulamalar, arama motoru optimizasyonu, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama ve mobil uygulamalarla pazarlama hizmetleri konusunda yanınızdayız. Geleneksel pazarlama stratejinizi, dijital pazarlama kanalları için sentezler ve bütünleşik bir pazarlama stratejisi sentezleyerek uygulamaya koyarız.

Dijital ortam iş hacminizi, cironuzu ve kârlılığınızı artırmak adına olmanız gereken bir platformdur. Markanızı dijital dünyaya taşıyarak bütünleşik bir pazarlama stratejisi oluşturur ve süreçlerinizi geliştiririz. Markanız için ayırt edici bir kimlik hazırlarız. Dijital platformlarda potansiyel müşterilerinize ulaşmanızı sağlar, var olan müşterilerinizle ilişkilerinizi geliştirerek daha çok kazanım sağlamanızı temin ederiz.

Nasıl Yaparız?

Markanızın; hedef kitleniz tarafından fark edilmesi ve dijital ağlarda tutunması için yapılacak tanıtım çalışmalarında parlak fikirlere ihtiyaç vardır. Dijital pazarlama stratejisi de bu parlak fikir üzerine inşa edilecektir.

Parlak fikirler dijital pazarlama stratejisinin temelini oluştur. Markaya ait web sitesi, mikro-site, blog sayfaları, mobil uygulamalar, banner tasarımları ya da e-posta bültenleri gibi pek çok çalışmanın amacı; marka ile müşterileri arasında bir bağ kurmaktır.

Dijital pazarlama stratejisinin amacı marka bilinirliği sağlayıp ürün satışını artırmak ve markayı hatırda tutmaktır. Bu amaca ulaşmak için ürün ve hizmetleriniz dijital ağlardaki sunumu doğru konumlandırılması ve hedef kitle ile buluşturabilmesi için çalışırız.

Bu hizmet kapsamında geleneksel yöntemlerle ürün ve hizmetlerin ön incelemesi yapılır, ürünün mevcut konumu, pazar payı, bilinirlik oranı, marka değeri gibi nitelikler araştırılır ve hedeflenen konumlandırma gerçekleştirilir. Marka tutundurma çalışmasına markanızın iletişim ihtiyaçlarına göre dijital platformlarda ölçülebilir çözümler üreterek devam edilir. Dijital platformlaın raporlama özelliklerini doğru analizler ve yorumlamalar ile değerlenmek önemliidir. Bu raporlara göre mevcut stratejinin başarısı ölçülür ve bir sonraki adımlar için kararlar verilir.

Kampanyalarda kullanılan metinler projenin hitap dilini ortaya koyar ve MOR AJANS disiplini, marka çalışanları ile ajans çalışanlarının işbirliğini ve uyumunu sağlar.

İşbirliğimiz kapsamında markanıza uygun olarak belirlenmiş tüm platform ve hizmetleri yönetecek marka yöneticimiz kontolünde yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar derlenir belli periyotlarla raporlanır. Detaylı raporlarla varılan noktadan ve elde edilen başarılardan emin olmanız sağlanır.

Ne Fayda Sağlarız?

Mor Ajans olarak biz markanızın piyasaya ilk çıkışından başlayıp zirveye tırmanana kadar geçen sürede her aşamada markanızı güçlendirip, kurumsal hassasiyet gösterdiğiniz değerleriniz ve kalitenizle farklılaştırırız. Rakipleri inceler ve markanıza destek verecek pazar araştırmalarını yaparız.

Dijital ağlarda kitlenizle etkileşim için yapacaklarınız hayal gücünüzle ve fikirlerinizle sınırlı... Dijital pazarlama stratejisi aslında parlak bir fikrin ya da bir hayalin yansımasıdır. Bu hayalinizin somutlaştırılması için yanınızdayız.

Bütünleşik pazarlama stratejimiz ile pazarlama faaliyeti için gereken harcamalarınızı düşürürüz. Satışlarınızın dolayısıyla ciro ve kârlılığınızın artmasına katkıda bulunuruz. Harcadığınız her USD'nin nereye gittiğini ve ne getiri sağladığını tespit ederiz. Mevcut müşterilerinizin ve olası müşterilerinizin ve davranışlarını takip ederek onları firmanıza kazandıracak çalışmaları planlar ve yürütürüz. Tüm bunları detayları ile raporlarız.

Marka kurumsal kimliğinizin sosyal mecralarda konumlandırılması ve tutundurulması ve beraberinde dijital pazarlama stratejisinin amacına ulaşması yani müşterinin başarı hikayesinin yazılmasında, iş ortağı olan dijital ajans ile verimli bir ortak çalışma gerektirir. İşi kolaylaştıracak olan ajansın deneyimi, iletişim becerisi ve kıvraklığıdır. Ortak başarıya böylelikle ulaşılacaktır.

Müşteri ve dijital ajansın ekip olarak birbirlerini tanımaları ve uzmanlık alanlarını bilmeleri ve aynı dili kullanarak çalışabilmeleri projelerinizin başarıya ulaşmasını kolaylaştırır.

Dijital ajans, stratejik planda değişiklik olması durumunda, değişime hızla ayak uydurabilecek dinamizm ve yenilikçi yaklaşıma sahiptir. Bu esneklik proje akışının sekteye uğramadan sürdürülmesini sağlayacaktır.

Sosyal Medyada En Büyük Değeriniz Markanızdır

Sosyal medya pekçok farklı kitleden oluşmuş bir kalabalıktır. Bu kalabalığı hedef kitle kriterlerinize göre daraltıp topluluğunuzu oluşturmalısınız.

Kurumsal kimliğini ve kalitenizi yansıtarak dijital pazarlama faaliyetlerini desteklemek üzere pekçok unsur kullanılıyor olsa da temeli oluşturan arama motoru optimizasyonudur. Markanızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak arama motoru sonuçlarında konusunda üst sıralarda çıkmasını ve fark edilebilir olmasını sağlayalım.

Günümüzün rekabet koşullarına göre hedef kitleniz nerede ise siz de orada olmalısınız. Bu kitlenin ilgisini sıcak tutacak paylaşımlarla onlarla etkileşim sağlamalısınız. Geleneksel pazarlama stratejinizi, dijital pazarlama stratejinizle bütünleştirerek "Dijital ortamda ne yapmalıyız?" sorunuzu beraberce yanıtlayalım. Devir geleneksel pazarlamayı dijital pazarlama ile sentezleme devridir.

Devir değişti, sosyal platformların gündelik yaşantımızdaki yeri ve ortamlarda paylaşmakta olduğumuz içeriğin önemi her geçen gün artmakta! Internet erişiminiz oldukça zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın bilgi paylaşımına imkan tanıyan sosyal ağlar, etkileşimli yapılarıyla da internetin hayatımıza kattığı mucizelerden... Gerek üye sayıları gerekse günlük ziyaretçi sayıları milyonlarla ifade ediliyor.

Dünya dijitalleştikçe modern insanın da alışkanlıkları da değiştiriyor. Gündemi takip etmek, haber almak, eleştirmek ve beğeniyi ifade etmenin yolu değişiyor. Tüm dünya sosyal medyada yerini almış durumda. Sosyal medyayı pazarlama çalışmalarınıza dahil etmek istiyorsanız, öncelikle farklı platformlar için birbiriyle uyumlu sosyal medya içerikleri oluşturmak için gerekenleri bilmelisiniz. En çok kullanıcı sayısına sahip olan Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin hesaplarınız için hazırlayacak olduğunuz içeriklerle, bu platformlar üzerinden mevcut ve potansiyel müşterilerinizle daha yakın bir ilişki kurabilirsiniz. Böylece sosyal medyanın satışlarınız üzerinde doğrudan etki yaratmasını sağlayabilirsiniz.

 

NELER YAPIYORUZ?

Teknolojinin günden güne geliştiği, yenilendiği ve dönemdeyiz. Bu dönem şüphesiz markaların da kendi stratejik öngörülerini bu yenilenme döneminde gerçekleştirmesi ve fikirlerini somutlaştıracak adımlar atması gerektiği anlamına geliyor. Akılda kalmak isteyen markalar döneme ayak uydurarak her türlü pazarlama faaliyetlerini kurumsal kimliklerine uygun bir dijital metot ile yapmak durumundalar. Bu dijital metonun adı Dijital Pazarlama stratejisidir. Bu strateji markanın geleneksel ile dijitali sentezleyen pazarlama hamlesinin bütünü olduğu gibi hedef kitlesi ile olan iletişiminde de çok öneme sahip değeridir.

Markalar, bu süreçte Sosyal Medya kanallarını etkin olarak kullanmalı, hedef kitleye giden en kestirme ve direkt yolun sosyal mecralardan geçtiğini unutmamalıdır. Her sosyal mecranın ise kendisine ait bir dinamiği bulunmaktadır ve marka kendi bakış açısına en uygun mecrayı buna göre seçmelidir. Marka, kurum kültürüne uygun mecrayı belirlemeli, buna uygun dijital pazarlama aksiyonunu kurgulamalı ve doğru zamanı bekleyerek, müşterisi ile etkileşim sağlamalıdır. Dijital Pazarlama yapmanın markalar için belki de en özel olgusu müşteri ile direkt olarak iletişime geçebilmek, etkileşim sağlayabilmek ve çok daha samimi bir diyalog kurabilmektir. Dijital Pazarlama yapmak markalar anlamında aslında müşteriler ile çok daha yakın temas sağlamak anlamını taşır. Bu da geri dönüşü çok yüksek bir iletişim ve pazarlama tipidir.

Dijital Pazarlama stratejisi kapsamında hizmetlerimiz;

WEB TASARIM VE GELİŞTİRME

Online ihtiyaçlarınıza uygun tasarımlar ve çözümler sunuyoruz. Bunları yaparken teknolojinin tüm yeniliklerini uyguluyoruz. Fikirlerinizi sizinle geliştiriyor, her adımını planlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Web sitesi tasarımı ve geliştirme ziyaretçileriniz için firmanızın ya da markanızın görünen yüzünün dijital ortamda oluşturulması demektir. Web siteniz size ulaşmak isteyen ziyaretçilerinizin ulaşımını kolaylaştıran 24 saat açık şubeniz gibidir.

Web sayfalarınızda şirket profilinizi, ürün ve hizmetlerinizi ya da dilediğiniz diğer bilgileri potansiyel müşterilerinize ulaştırmak için broşür görünümünde formlar, tasarımlar kullanabilirsiniz.

Web siteniz hedef kitlenize uygun olacak bir tasarıma sahip olmalıdır. Hedef kitleye hitap edecek bir tasarım, hedefe ulaşmak açısından firmanıza büyük katkı sağlayacaktır.

Erişimi kolay arayüze sahip ve anlaşılır bir dilde sade içerikle ziyaretçisine hitap eden web siteniz hedef kitlenizin beğenisini artıracaktır. Web sitesi tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; içerik ile tasarımın uyumlu olmasıdır. Web siteniz rengarenk değil kurumsal renklerinizle bezenmelidir. Böylelikle ziyaretçileriniz yorulmadan ve sitenizde daha uzun vakit geçirebilirler. İçerikçe zengin web siteniz stabil olarak yayında kaldığı müddetçe ziyaretçilerinize ve arama motorlarına güven verecektir. Son olarak sitenizin arama motorlarıyla dost bir tasarıma sahip olması önemlidir. Web tasarımı yapılırken, bu konuya da ulaşılabilirlik, tanıtım ve reklam açısından özellikle dikkat edilmelidir.

Hedef kitlenize daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmek ve arama motorlarındaki popülerliğinizi kaybetmemek ve üst sıralara yükselmek için web sitenizi güncel tutmak ya da güncel tutulmasını sağlamak firmaların, site sahiplerinin görevidir. İçerikle beslenen siteniz belli bir takipçi kitlesine de sahip olacaktır.

Web sitesinin güncel tutulması sadece içerikleri yenilemek ya da yeni içerik eklemek olarak değerlendirilmemelidir. Web sitenizin temasının güncellenmesi ve o günün şartlarındaki fonksiyonları destekler olması demek sitenizin güncel olarak değerlendirilmesi demektir. Güncel içeriğe sahip ve hedef kitlenize hitap edebilen bir arayüze sahip asarımı olan siteniz arama motorları tarafından güven veren bir olacak ve ilk sıralarda yer alacaktır.


SEO YÖNETİMİ

Arama motoru optimizasyonu yapısı itibariyle, kullanıcı dostu arayüze sahip siteler tasarlamak demektir. Bu çalışma ile siteniz arama motorlarında üst sıralarda listelenecektir.

Siteye giren kullanıcılar için güzel bir tasarım kadar kolay kullanılabilirlik ve erişebilirlik de önem taşımaktadır. Aradığını sitede bulamayan kullanıcı siteden hemen çıkacaktır. Bu durum hem markanızın kurumsal kimliği açısından hem de arama motoru cephesinde olumsuz puan demektir. Sitenizin kullanımının basite indirgenmesi sunum kalitenizin artması demektir.

Sitenizin tasarımı için kurumsal renklerinizin kombinasyonlarını tercih etmelisiniz. Böylelikle tasarım göz yormayacaktır. Uygun bir kategori yapısına göre sunulan içerik; ziyaretçilerin sitede rahatça dolaşmasını sağlayacaktır. Böylelikle ziyaretçinin sitede geçirdiği süre artacaktır.

Web sitenizin görünen yüzü kadar görünmeyen yüzü olan kod kısmına dikkat etmelisiniz. Sitelerin görünmeyen yüzüne arama motorları dikkat etmektedir. SEO çalışmaları için en mühim aşamalardan birisi budur. Sitenin omurgası olan kod kısmında eksiklik varsa sitenizin arama sonuçlarında yukarıda çıkması pek mümkün olmayacaktır.

Arama motorunda itibar görebilmek için sitenin başlık etiketlerini (tag) düzgün kullanmak gerekir. İçeriğin alt ve üst başlıklara göre tasnif edilmiş olması sizi arama sonuçlarında yukarılara taşıyan bir unsurdur. Benzer şekilde site linklerine başlık (title) verilmesi zaruridir. Nasıl ki her içerik okuyucuya bir başlık altında veriliyorsa benzer şekilde arama motoruna da içeriği bir başlık altında vermek gerekmektedir. İçerikteki görsellerin de bir açıklama ile verilmesi SEO çalışmasının olmazsa olmazıdır.

Kaliteli içerik aynı kitleye hitap eden diğer sitelerde paylaşılabilir. Bir başka web sitesi tarafından sitenize verilmiş olan link (backlink) SEO açısından sitenizi yukarıya taşıyacaktır.

Dijital ortamda paylaşılan bilgiler hedef kitleye çabucak ulaştığı gibi gündemdeki değişimden ötürü hızla da eskimektedir. Sitenizdeki paylaşımlar eskiyecek olursa sitenizin ziyaretçi sayısında da büyük bir düşme yaşamanız söz konusu olacaktır. Bu sebeple sitenizi güncel tutmak önem taşımaktadır.

Site içerikleri arama motorları cephesinde süzgeçten geçerek yararlı ve güncel bilgilere sahip olan web siteleri arama sonuçlarında üst sıralarda görünürken içerik bakımından güncel olmayan siteler sıralamada geriye düşecektir. Hedef kitlesi ve site içeriğinin sınırları belirlenmiş olan web sitesinin içerikle beslenmesi ve güncel tutulması zorunlu bir aksiyon olmaktadır.

Arama sonuçlarında ilk sayfada gelebilmek için özgün içeriği olan konusuna hakim dolu bir web sitesi içeriğine bağlıdır. Arama sonuçlarında ilk sayfada görünen ancak gelen ziyaretçiyi tutan bir web sitesi rakipler karşısında sizi bir adım öne taşıyacaktır.

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

Günümüzde dijital ortam kitleleri etkilemede de çok etkin bir rol oynayan ve satışın yolunu açan bir rol oynuyor. Özellikle hayatımızda her geçen gün daha çok yer eden sosyal medya kanalları potansiyel müşteri olabilecek geniş bir kitleye hitap ediyor ve paylaşımlar gündem konusu bile olabiliyor. Hedef kitle ile etkileşim imkânı veren ve çalışmaların sonuçlarının ölçümlenebildiği bu kanalların belli bir dijital pazarlama stratejisi ile yönetilmesi, tanıtım ve reklam amaçlarına hizmet etmesi hem bireysel bazda hem de şirket bazında büyük getirileri olan çalışmalardır.

Sosyal ağların ortaya koyduğu bu imkanlar pazarlama faaliyetleri için büyük bir nimettir. Sosyal Medya yönetimi de işte bu noktada büyük bir önem kazanıyor. İyi bir şekilde sosyal medya üzerinde konumlanmak, sosyal medya araçlarını (Twitter, Facebook, Sözlükler) iyi ve koordineli bir biçimde takip etmek ve buradaki gündemlerden uzak kalmamak dijital ortamda var olmanın en öncül kavramlarından birisidir.

Sosyal Medya yönetimi, sosyal medya araçlarının dijital pazarlama stratejisine uygun olarak etkin ve verimli kullanımı demektir. Etkin ve verimli kullanılan sosyal medya özellikle genç nesil arasında bilinirliliği artıran, dikkat çeken bir marka yaratmaya da neden olabilir. Eskiden esamesi okunmayan şirketlerin iyi sosyal medya yönetimleri sayesinde büyüdüklerini söylemek doğru olacaktır. Sosyal Medya bu kadar önemliyken bu alanda olmamak büyük kayıp olacaktır.

 

İÇERİK YÖNETİMİ

Web sitesi içerik yönetimi; gerek ziyaretçilerinize kurumsal kimliğinizin yansıtılması ve gerekse arama motoru cephesinde sitenizin temsil edilmesi ve başarılı arama motoru optimizasyonu (SEO) çalışması yapılabilmesi açısından önemlidir. Sitenize beslenen içerik özgün olmalıdır ve belli kurallarla yayınlanmalıdır. Kategori yapısından, başlığına, içerikteki görselin adına kadar pekçok detay arama motoru tarafından sitenizde aranan krıterlerdir. Arama motorları bu nitelikleri inceler ve uygun özelliklere sahip sitenin arama sonuçlarındaki yeri belirlenmiş olur.

Ziyaretçileriniz sitenizi sorularına yanıt aramak yani bilgi edinmek maksadıyla giriyorlar. İlgili içeriğe kolayca ulaşılmasını sağlayan bir altyapı ve kaliteli içerik sitenizi gerek ziyaretçi gerekse arama motoru cephesinde ön plana yükselten unsurlardır.

Kaliteli içerik ziyaretçiyi çeken, konuyu ciddi olarak ele alan özgün bir yapıda derlenmiş içeriktir. Yazım kurallarına uygun ve akıcı bir dilde derlenmiş içerikler ziyaretçileri memnun edecektir.

İnternet gündelik yaşantımızda ve ticarette her geçen gün daha da fazla yer edinmekte ve iletişimin temel araçlarından birisi olmakta... Sağlıklı bir iletişimin anahtarı da kendinizi ifade etme aracınız olan içeriklerinizdir. Bunun bilinç ile yönetilen web siteleri gündemde daha fazla yer bulup hedef kitleye ulaşım başarısını artırıyor.

ADWORDS/PPC KAMPANYA YÖNETİMİ

Ürün ya da hizmetleriniz için bir reklam kampanyası düzenlemekten maksat satış yapmak ve dönüşüm oranlarını iyileştirmektir. PPC (Pay Per Click - Tıklama Başına Maliyet) metodu müşterilerinizi hızlı bir şekilde harekete geçirmeyi sağlayan etkili bir online reklam stratejisidir. Dönüşüm olmadan sadece tıklamaları artırmak demek aslında sadece maliyet demektir. İyi organize edilmiş bir reklam kampanyası ile çıkmak vermek istediğiniz mesajın bölünmesi, potansiyel satışları artırmak ve reklam masraflarınızı azaltmak demektir. PPC Yerleştirmesi de reklam kampanyanızdan elde edeceğiniz kârın reklam başına düşen kısmını maksimize etmeyi amaçlayan bir uygulamadır.

Kampanyalarınızı ürün ve hizmetlerinize göre reklam gruplarına ayırmak, hedef kitlesi başarılı ölçeklenmiş reklamlar oluşturmanızı sağlar. Eğer birçok farklı ürün ya da hizmetleriniz varsa, bu ürün ve hizmetlerin kendine ait bir reklam grubu olması en ideal yol olacaktır ve başarıyı getirecektir.

PPC Reklamcılığında En Önemli Unsur hedef kitlenin ilgisini uyandırmaktır. Internet üzerinden alışveriş yapmak isteyen bir kullanıcı arama motoruna anahtar kelime ya da kelime öbekleri yazdığında, arama motorları kullanıcıya tam olarak bulmayı istedikleri sonuçları vermeye çabalar. Dolayısıyla kullanacak olduğunuz anahtar kelimelerin reklamlarınızla, ürünlerinizle ve web sitenizle olan alakası reklam kampanyanızı kuvvetlendirecektir. Arama motorları bu reklamların mevcut durumlarını gözlemleyerek onları tıklama başına daha düşük maliyetle daha iyi yerlere yerleştirmek yoluna gidecektir.

Hedef kitlenin ilgisini uyandırma unsuruna ilave olarak reklam metninizi açıkça yani anlaşılır olarak yazmalısınız. Hedef kitleniz ve potansiyel müşterileriniz için ne önerdiğinizi açık bir şekilde ifade edin ve onları reklamlarınızın yönlendirdiği sayfayı ziyaret etmeye teşvik edin!

PPC metotlu bir reklam kampanyası, hedef kitlenin davranış biçimindeki olası değişikliklere gerekli güncellemeyi yapabilmek ve elde edilen gelire oranlı bir tıklama başına maliyet bütçe yönetimi sağlamak için düzenli olarak kontrol altında tutulmalıdır.

PPC maliyet yönetiminin sağladığı avantajlar

 • Bütçe için mecburi bir asgari rakamın olmaması
 • Tıklama başına azami bir maliyet belirleyebilme imkanı sunması
 • Günlük bütçe için üst sınır belirlenebiliyor olması
 • İstenen zamanda kampanya üzerinde değişikliğe gidilebiliyor olması
 • İstenen zamanda reklam kampanyasının durdurulabiliyor ya da iptal edilebiliyor olması
 • Mor Ajans olarak çeşitli reklam platformlarında reklam kampanyalarınızın oluşturulup yönetilmesi için gerekli müdahaleleri yaparak en yüksek performansı almanızı sağlıyoruz.

  WEB ANALİZLERİ &
  MONITORING

  Sosyal medya takip (social monitoring) ve raporlama araçları ile Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar ile bloglar ve diğer kanalların izlenebilmesi oldukça kolaydır. Bu araçlar pazarlamacılara zaman tasarrufu sağladığı gibi müşteri ve rakiplerin izlenmesinde oldukça önemli veriler sunmaktadır. Bu veriler bir araya getirilip analiz edildiğinde dijital pazarlama stratejilerini yönlendirecek sonuçlar elde edilebilir.

  Sosyal medya yönetimi ölçümleme, analiz yapma ve araştırma hizmetlerini kapsar. Sosyal medya tıklanma analizi, performans takibi, duygu (sentiment) analizi, rekabet, içerik ve görüş analizleri kitleyi davranışlarını takip etmek aracıdır.

  Sosyal medya yönetiminizi kolaylaştırmak, hedef kitlenizi dinlemek ve gözlemlemek, rakipleri tanımak ve müşteri görüşlerine hakim olmak ve zamandan tasarruf sağlamak için bu araçları kullanmak zaruridir. Bu sayede sosyal ağlarda markanız hakkındaki önemli verileri anında elde edip kötü gelişen bir konuda tedbir alarak olası bir krizin önüne geçebilirsiniz. İçerik analizi yapabilir, etkili kişileri ve trendleri belirleyebilir, kullanıcı aktiviteleri ile ilgili detaylı raporlara ulaşabilir ve takipçilerle sistem üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

  Hedef kitleyi izleme ve dinleme olanağının yanında rakipler, sektör ve ürünlerle ilgili gelişmeleri, son kullanıcıların neler düşündüğünü sosyal ağlardan alınan verilere göre markaya özel analizler yaparak bu verileri tarih aralığına göre raporlayabilirsiniz.

  Mor Ajans olarak sosyal kanallardaki marka kimliklerinizden en yüksek performansı almanız için gerekli analizleri yapıyoruz. Belirlenen süreçler boyunca topluluğunuzu ve rakiplerinizin takibini yapıyor ve sizlere raporluyoruz.

  E-TİCARET DANIŞMANLIĞI

  Bir işin başarıya ulaşmasındaki temel faktör belli bir metodolojiye göre yapılmasına bağlıdır. E-ticarette hedef kitlenize hitap edecek olduğunuz yöntemler başarıyı getirecektir. E-ticaret danışmanlık hizmetimiz temel olarak bir müşterinizin siteniz ya da sosyal kanallar üzerinden yapacak olduğu alışverişte memnun kalmasını sağlamaktır. Müşteri memnuniyeti ciddi efor gerektiren ve pekçok sürecin başarılı yönetimi sonrasında yakalanan bir başarıdır. Bu süreçte kimi zaman satıcı gibi düşünerek kimi zaman da alıcı gibi davranarak memnun müşteri sayısını artıracak fikir ve öneriler getiriyoruz. Getirdiğimiz önerilerin sahada uygulanabilmesi konusunda da yalnız değilsiniz yerinde destek hizmetiyle yanınızdayız. Müşterinin memnuniyeti sağlayacak ve artıracak şekilde ortaya konmuş satış stratejisinin arka planında tüm süreçlerde firmanızın ve sizlerin yol arkadaşıyız. Ürün ya da hizmetinizin sunumundan, müşterilerinizin sorularının yanıtlanmasına, siparişin alındıktan sonra sevkiyatına kadar yani satışın başarıyla kapatılması için hem iç işleyişiniz süreçlerinin yönetiminde hem de sitenizin tasarımı konusunda hizmetinizdeyiz.

  Internet üzerinden büyük bir kalabalık alışveriş yapıyor olsa da her alıcı aynı ürün ve aynı tarzla ilgilenmemektedir. E-ticaret danışmanlığı sayesinde ürünlerinize özel hedef kitle belirlenmektedir. Bu kalabalıktan rafine edilmiş hedef kitleninizin yani firmanızın hitap ettiği topluluğun dikkatini çekebilmek ve onları alışverişe yönlendirmek en büyük hedeftir. Web siteniz firmanızın kurumsallığını ve kalitesini yansıtan vitrinidir. Bu bakımdan ilk yapılması gereken işleyişi basit, tasarımı firma kimliğinizi yansıtır bir e-ticaret sitesi oluşturmaktadır. Bu sayede ürün ve hizmetlerinizi satacağınız bir elektronik mağazanız olacaktır.

  Güçlü bir altyapı üzerine inşa edilmiş olan web sitesi ile e-ticarete başlanması zaruridir. Site yayına başladığında sitenin güvenliği sağlanmalı ve site trafiği düzenlenmelidir. Sitenin güvenlik altyapısı ile dışarıdan gelebilecek olası tehditlere karşı bir duvar örülmüş olacaktır.

  E-ticaret başarınızın devamını sağlamak ve başarıyı artırmak adına SEO çalışmaları, sosyal medya yönetimi ve Adwords kampanyalaır alanlarında da hizmetinizdeyiz. Sosyal medya unsurlarının dikkatli kullanılması ile çok daha başarılı olunabilecektir.

  GÖRSEL ÇÖZÜMLER

  Firmaların tüm medya alanlarında kullanabileceği (geleneksel ve yeni medya) Tanıtım Filmlerini en güncel donanımları kullanarak, en ileri seviyede görüntü kalitesinde ve mesleğin profesyonelleri yönetiminde gerçekleştiriyoruz.

  Ayrıca toplantı, davet, seminer, açılış, düğün gibi organizasyonlarınızda görüntülerinizi profesyonel bir bakışla teknolojinin sağladığı en yeni olanakları kullanarak size sunuyoruz. Kamera çekimlerimizde siz müşterilerimizin isteğine ve ortamın ihtiyacına göre tek kamera, Jimmy jip, drone gibi çekim alternatiflerini sunabiliyoruz.

  Çektiğimiz tüm görüntüleri yüksek kalitede kayda alıyor, prodüksiyon ekibimiz tarafından kurgu ve montajı yapılarak müşteri taleplerine göre istenilen görüntü formatlarında (Blu-ray, DVD-MPEG2, MPEG4) teslim ediyoruz.

  BT ALTYAPISI DANIŞMANLIĞI

  Bu danışmanlık hizmetimiz kapsamında büyük ölçekli firmaların en yeni donanım ve bilgi teknolojilerini kullanarak sunucu odalarının ve bilgi işlem ortamlarının planlanması, yapılandırılması ve yönetimi konusunda şirket personeli ile birlikte çalışarak uygun ve ileriye dönük ihtiyacı da bertaraf edecek donanım ve yazılımın seçilmesi ve kurulumunu sağlıyoruz. Bilgi teknolojileri dünyası çok çabuk yenilenir ve bu yeniliklerden haberdar olunabilmesi için takip edilmesi gerekir, danışmalarımızın amacı teknolojinin getirdiği tüm avantajları müşterilerimize fayda olarak sunmaktır.

  Altyapı danışmanlığı ile hedeflenen amaç, şirketlerdeki bilgi sistemleri altyapısının düzgün ve gerektiği şekilde çalışmasını temin etmektir. Bu hedefe ulaşmak için, şirketin günlük ve gelecekteki olası bilgi sistemleri ihtiyaçları sürekli olarak takip edilerek, ortaya çıkması mümkün darboğazların önceden saptanması ve çözüme yönelik çeşitli önerilerin ortaya konulmasıyla bilgi sistemlerinin şirketlere sağladığı verimliliğin sürekliliği sağlanır.

  BT birimleri önceki dönemlerdeki gibi kendi projelerini geliştirmek ve bunları iş birimlerinin ihtiyaçlarına uydurmak yerine, iş birimleri ile ortak veya onların yönlendirmelerine dayalı projeler geliştirmek durumundalar. BT birimi ile iş birimleri arasındaki etkileşimi harekete geçirmenin en iyi yolu Mor Ajans'ın profesyonel desteğidir.

  Kullandığımız Platformlar

  PHP

  PHP

  PHP

  HTML5

  PHP

  IOS

  PHP

  ANDROID

  PHP

  WINDOWS SERVER

  PHP

  ELASTIX

  PHP

  JQUERY

  PHP

  XML

  TAKIM ÜYELERİ

  Suat GÜLTEPE

  Suat GÜLTEPE

  Genel Müdür

  Görünürde pek çalışmaz hissi verse de daha doğrusu klasik işlerle pek ilgilenmez görünse de aslında pekçok rol üstlenmiş bir çalışandır. Başarılı bir genel müdürün üzerine yapışan rollerden bir kısmı aşağıdaki gibidir.

  • Ekibini dinleyen ve onları anlamaya çalışan, insanî değerlere önem veren İDARE'cidir.
  • Ekibini motive eden ve yönlendiren LİDER'dir.
  • Ekibinin yüklenmiş oldukları rollerinin gerekliliklerini yerine getirmesini sağlayan YÖNETİCİ'dir.
  • Disiplini ilke edinmiş baskı altında yılmaksızın çalışan, krizleri soğukkanlılıkla yönetmeye çalışan ASKER'dir
  • Ürün ve hizmetlerin müşteri beklentisine uygun olmasını hedefleyen ve ekibi bu doğrultuda çalıştıran KALİTE'cidir.
  • Dışarıdan alınacak olan ürün ve hizmetlerin haiz olması gereken niteliklerini, önemini ve maliyetini yönetebilen SATINALMA'cıdır.
  • Hakkı gözederek; kurumsal ve toplumsal etik kurallarına göre kararlar alan kişidir. Bu kararlara göre yapmakta olduğu işlerin doğruluğuna tüm ekibin ve ortakların inandığı GÜVENİLİR kişidir.
  • Ekibine, çevreye, içinde yaşadığı topluluğa ve gelecek nesillere karşı sorumlulukları olan firma faaliyetlerini bu sorumlulukla icra etmeye çalışan SORUMLULUK SAHİBİ kişidir.
  • Benzer ya da farklı sektörlerde üstlendiği roller ile TECRÜBELİ'dir.
  • Olabilecek aksiklikleri öngörüp olasılıkları hesap ederek tecrübe yolu ile işin nasıl yapılması gerektiğini modelleyen METODOLOJİST'tir.
  • Ekibinin hedeflerine ne ölçüde ulaştığını ve "nasıl" ulaştığını izleyen DENETÇİ'dir.
  Enver ÖZBEK

  Enver ÖZBEK

  Proje Koordinatörü

  Esas görevi e-ticaret danışmanlığı kapsamında parlak fikirler üretmektir. Müşterisini tanıyan, müşterisinin ihtiyacını ve beklentisini net olarak özetledikten sonra pazarlama stratejisini ortaya koyan ve planlama yapan emektar çalışandır. Projeyi modeller, takvime bağlar ve inandırıcı kişiliğiyle ekibi motive eder.

  Üstlendiği projenin tüm idari ve mali koordinasyonundan sorumludur. Proje takvimine göre belirlenmiş olan zaman çizelgesine göre proje çalışmalarının koordinasyonu yapar ve izler. Proje kapsamında özel uzmanlık gerektiren konularda dışarıdan ürün ya da hizmet satın alınması konularını yönetir. Projenin tamamlanmasından sonra müşteriye teslim eder ve destek hizmetlerini koordine eder.

  Yeşim BAHAR

  Yeşim BAHAR

  Dijital Pazarlama Uzmanı

  Dijital Pazarlama uzmanı ya da bilindik diğer adıyla online pazarlama uzmanı, hedef kitlesine ulaşmak için internet üzerinde tüm sosyal kanallarını kullanan, markanın topluluğunu oluşturabilmek için türlü yolları deneyen kişidir.

  Bu itibarla görev kapsamına SEO çalışmaları yapmak, Adwords kampanyaları düzenlemek, E-mail Marketing çalışmaları yapmak ayrıca Facebook - Twitter - Instagram - Linkedin gibi sosyal medya platformlarında hedef kitle ile etkileşimde olmak, video paylaşım siteleri ve sosyal medya reklamları aracılığıyla marka tutundurma çalışmaları girer. İşin aslında tüm bu çalışmalar online pazarlama yöntemidir. Tüm bu işlerin hepsini bilen uzman ancak Mor Ajans bünyesinde olabilir.

  Serhat ÜZÜM

  Serhat ÜZÜM

  Sanat Direktörü

  Sanat yönetmeni görsel projenin en iyi şekilde gösterimine karar verir, tasarım başlığı altında yapılmakta olan tüm çalışmaları kontrol eden ve yöneten kişidir.Ele almış olduğu projeyi için istenilen genel stil ve tema, tonlarını kararlaştırır. Sanat yönetmeni fotoğraf ve diğer dizayn unsurlarının uygunluk krıterlerini ortaya koyar.

  Grafiklerler, fotoğrafçılar, çizim çalışmaları ile içerik
  zenginleştirmek adına sanat yönetmeninin destekçileridirler.Reklam ajansları sıklıkla kitap, dergi, gazete yayınlayan basım evlerinin sanatsal içeriği ile de ilgilenirler. Ayrıca yapımcılar ve yönetmenlerle de iş birliği içerisindedirler. Görevleri, proje ya da iş için gereken sanatsal materyalleri bulmak, yaratıcı çalışanlarla birlikte fikirler üretmek, projeleri bütçe dışına taşırmamaktır. Bazen zaman çizelgesi ve bütçe planlamasını da sanat yönetmenin görevidir.

  Her projede beklenti hedef kitleye görsel tasarımlarla verilecek mesajın en iyi şekilde yansıtılmasıdır, sanat direktörü bunun için çalışır. Sanat direktörü; tasarımlara görsel estetik sağlamak ve markaya has tarzı yansıtmak için tüketiciler ve müşteriden gelen bilgileri de sentezler. Markanın kurumsal kimliğini tasarımları ve pazarlama mesajları ile dijital pazarlama departmanının önünü açar.

  İTİBAR YÖNETİMİ

  “İtibar kazanmak 20 yıl sürer, onu mahvetmek ise 5 dakika. Eğer bunu iyice düşünürseniz her konuda daha farklı davranmaya başlarsınız.”

  Warren Buffet

  İnsanlar günümüzde ilk bilgi kaynağı olarak internete başvurmaktadırlar. Bunun temel sebebi arama motorları veya sosyal medya üzerinden bilgiye erişiminin hızlı ve kolay olmasıdır. Kişiler veya markalar güncel kullanım gerçeklerini göz önüne alarak kendileri ile ilgili dijital alanın kontrolünü sağlamak zorundadırlar. Aksi takdirde kendilerine veya kendileri hakkında bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcılar elde ettikleri sonuçlar neticesinde kişi veya kurum hakkında gerçekdışı iftiralara, asılsız haberlere, hakaret içeren ve küçük düşürücü metinlere-yazılara erişmektedir. Bu bilgi kirliliği muhatabını karşısındaki hakkında tamamen olumsuz kanılara ulaştırmakta ve daha da kötüsü oluşan intiba bir zaman sonra gerçek gibi ele alınabilmektedir. Kişileri veya kurumları erişebilecekleri başarılardan mahrum bırakan bu durum yönetilmek zorundadır.

  Bunun en temel çözüm noktası bilgi kaynağını sizin oluşturmanız ve hakkınızda internet üzerinde oluşan içeriği sürekli takip edebilmenizdir. Kurumumuz bu kapsamda uygulanması gereken tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplanmış ve bunu “Dijital İtibar Yönetimi” olarak adlandırmıştır. Unutulmamalıdır ki Dijital Medya herşeyden önce bir Strateji işidir. Her kişi veya kurum ayrı ayrı ele alınmalıdır. Kişilerin veya kurumların hedef kitlelerinin özellikleri, mevcut popülerlikleri, ulaşmak istedikleri noktalar gözönüne alınarak kısa-orta ve uzun vadeli yol haritaları çıkartılmalıdır. Bu planların uygulama takvimleri olası "Kriz Yönetimleri"ni de kapsayacak şekilde belirlenmelidir.

  İtibar Yönetimi kapsamında sunulan hizmetler genel olarak şu başlıklar altında sıralanabilir;

  • Kişisel Web Sitesinin Oluşturulması ve Yönetilmesi
  • Kişisel YouTube Kanalının ve Sosyal Medya Hesaplarının Oluşturulması ve Yönetilmesi (Facebook, Twitter, Linkedin)
  • İnternet Üzerinde Hakkınızda Çıkan Haberlerin Listelenmesi
   • Haber Siteleri, Kurum Siteleri, Bloglar, Haber Ajansları, Forumlar ve sair
  • Yanlış-Asılsız Haberlerin İnternetten Kaldırılması
  • Öne Çıkılması İstenen Konularda Google Üst Sıra Hedeflemesi
  • Google AdWords Kampanyalarının Düzenlenmesi (Metin, Görsel, Video)
  • İnternet Etkileşiminin Rakiplerin Etkileşimleri ile Kıyaslanması
  • Hakkınızda İnternete Düşen Tüm Haberlerin ve İçeriklerin Günlük Olarak Takip Edilmesi ve Raporlanması
  • Hakkınızda Yayımlanan Tüm Sosyal Medya İçeriklerinin Takibi,
   • Hakaret veya Asılsız İçerik Taşıyanların Kaldırılması
   • İftira Haberler ile İlgili Haber Kaldırılma Başvurularının Yapılması / Gerekli Durumlarda Haber Kaynağına Hukuki Dava Açılması
  • Dijital PR

  İtibar Yönetimi Kimler İçin Gereklidir

  • Kişiler
  • Şirketler
  • Organizasyonlar (Unicef- Nato- BM- UEFA- Olimpiyatlar- Fuarlar ve sair)
  • Ülkeler / Şehirler

  Hakkımızdaki Dedikodular

  Op. Dr. Bülent Hamdi ALIŞ

  Op. Dr. Bülent Hamdi ALIŞ

  Özel Yüzyıl Hastanesi

  Genel Müdür

  Kasım, 2015

  Sağlık bizim uzmanlığımız; Mor Ajans ise dijital ağlarda marka kimliğini konumlandırma ve tutundurma konusunda uzman!

  Bülent AÇIKALIN

  Bülent AÇIKALIN

  ISG International Service Group

  Danışman

  Aralık, 2015

  İşini severek yapan başarıya daha yakındır. Mor Ajans da genç ve dinamik kadrosuyla güleryüzlü hizmet anlayışıyla dijital ağlarda doğru iş ortağınız olacaktır.

  Osman KILIÇKAN

  Osman KILIÇKAN

  Osman Taşçıoğlu Pastanesi

  İşletmeci

  Aralık, 2015

  Pasta yemek istiyorsanız pastanemize, dijital ağlarda büyümek istiyorsanız Mor Ajans'a buyrunuz!

  Kemal DİLEK

  Kemal DİLEK

  Inter Servis Ekipmanları

  Genel Müdür

  Aralık, 2015

  Satış benim işim ancak geleneksel pazarlamadan anlarım. Konu dijital pazarlama ise Mor Ajans'ı tek geçerim.

  Son Gönderiler

  Mor Ajans Media Google Analytics Sırları

  Google Analytics Kullananların Bilmesi Gereken En Önemli Özellikler!

  Web sitesi olanlar eğer web sitesinin trafiğini takip etmek isterlerse öncelikle ücretsiz analiz aracı olan Google Analytics kodunu siteye yerleştirirler. Google Analytics kodu olmayan web sitesi neredeyse hiç bulunmuyor. Google Analytics üzerinden yüzlerce kişiselleşmiş rapor oluşturabilirsiniz. Eğer bir web siteniz var ve Google Analytics kurduysanız, Google Analytics’in hazır raporları dışında kullanabileceğiniz diğer özelliklere de bakmanızı tavsiye ederim. Bunlardan bazıları:

  • Hedefler: Web sitenizin amacı ne olursa olsun Google Analytics hedefleri belirlemeniz zaman içerisinde hedeflerinize ulaşıp ulaşmadığınızı, anormal durumları, dönüşüm oranlarını görmenize yardımcı olur. Örneğin, trafik amaçlı bir blogunuz var ise belli bir sayfa görüntülenme sayısı hedefi koyabilirsiniz. Google Analytics’te hedeflerin çeşitleri bulunuyor. Bunlar: herhangi bir url (Hedef), sitede kalma süresi (Süre), sayfa/oturum (Oturum başına sayfa /ekran sayısı) ve web sitenizde belirleyebileceğiniz etkinlikler (Etkinlik). Hedefleri Google Analytics üzerinden “Yönetici” sekmesine tıklayarak, “Görünüm”ün altından “Hedefler”e tıklayarak ulaşabilirsiniz.
  • Hedef Değerleri: Google Analytics üzerinden belirlediğiniz hedeflere sayısal değerler vererek, web sitenizin karlılığını da ölçümleyebilirsiniz.
  • Kampanya Takibi: Sosyal medya ya da herhangi bir web sitesi üzerinde yaptığınız paylaşımların ve reklamları takip etmek için “UTM” etiketleme yapısını kullanmanız, reklam ve sosyal medya aracı performansınız görmeniz açısından faydalı olur. Google Analytics “UTM Builder” sayesinde etiketlemeyi kolayca yapabilirsiniz.

  • İçerik Gruplama: Özellikle büyük web sitesine sahip olanların, belirli içerikleri gruplaması için kullanılan faydalı bir Google Analytics özelliği. Bu sayede, blogunuza gelenleri, ürünlerinize gelenler, ana sayfanıza gelenleri ayrı ayrı açılış sayfaları olarak değil tek bir rapordan toplu olarak görebilirsiniz. Bu özelliği Google Analytics yönetici paneli “görünüm” üzerinden “İçerik Gruplama”ya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
  • Kanal Gruplama: Kanal Gruplama ise “İçerik Gruplama” gibi web sitenize gelen kaynakları gruplamanıza yardımcı olur. Örneğin, kanalları sosyal medya, e-posta, ücretli tıklamalar gibi çeşitli gruplara ayırabilirsiniz. Bu özelliğe de Google Analytics Yönetici panelinden “Özel Kanal Gruplamaları”na tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Bir web siteniz varsa ve Google Analytics’in sadece temel raporlarını kullanıyorsanız yukarıdaki özelliklerle başlayarak analizlerinizi daha da derinleştirebilirsiniz. İyi analizler!

  Kaynak: http://www.pazarlamasyon.com/pazarlama/dijital-pazarlama/google-analytics-kullananlarin-bilmesi-gereken-onemli-ozellikler/

  Dijital Reklamcılık

  Dijital Reklamcılık

  Türkiye’de internet kullanıcılarının %93'ü arama motoru olarak Google kullanmaktadır. Dijital reklamcılık sunduğunuz ürün ve hizmetleri ilgili anahtar kelimelerle internet üzerinde arama yapan kişilerin size ulaşmasını sağlar.

  Internet reklamcılığının en önemli avantajı ölçülebilir olmasıdır, kampanya sonuçları ile ilgili daima net ve şeffaf verilere sahip olursunuz. Bu sayede elde ettiğiniz her yeni müşteri veya her bir satışınız için katlandığınız maliyeti bilir ve elde ettiğiniz faydayı ölçebilirsiniz.

  Ölçemediğiniz bir şeyi yönetemeyeceğiniz gerçeği ile dijital reklamcılık geleneksel reklamcılıkta ortaya çıkan tüm ölçülemez ve bilinemez harcamaları ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede çok daha düşük bütçelerle çok daha büyük getiriler elde edersiniz.

  En önemlisi de sadece sizin hizmetleriniz ile ilgilenebilecek, hedef kitlenizde yer alan kişilere kendinizi gösterir ve sizinle hiç ilgilenmeyecek kitleler için para harcama yükünden kurtulursunuz.

  Dijital Pazarlama

  Dijital Pazarlama

  Dijital pazarlama; dijital reklamcılığı, sosyal medya platformlarını, arama motoru optimizasyonlarını, web sitesi tasarımını, kampanya yönetimini, ayırt edici içerik sahibi olmayı, proje üretmeyi, müşteri ilişkileri yönetimini, itibar yönetimini hatta kriz yönetimini kapsayan yüksek düzeyde bilgi ve tecrübe gerektiren bir süreçtir.

  Bu süreç başlamadan önce her alanın yöneticisinin sağlayacağı katkılar ile çok dikkatle planlanmalıdır. Gerçekleştirilmesi hedeflenen amaç, izlenecek yol, kullanılacak materyaller net olarak tüm paydaşlar tarafından bilinerek onaylanmalı ve muhtemel sapmaların-iletişim kazalarının önü kesilmelidir.

  Amaç dijital dünyada ulaşılır olmak, bilinmek, kitleler ile iletişime geçmek ve yüksek bir güven oluşturarak firmanıza azami seviyede fayda sağlamaktır. Bu fayda kısa vadede maddi uzun vadede ise firmanızın kendi alanında gerçek bir marka haline gelmesi şeklinde gerçekleşir.

  SEO Çalışmaları

  SEO Çalışmaları

  Günümüzde dijital ağlar bir ürün ya da hizmeti hedef kitlesiyle hızlı ve ekonomik yoldan buluşturmanın önemli bir aracıdır. Bir web sitesinin niteliği, hedef kitlesi tarafından bulunabilirliği ile paralel değerlendirilir. Bu noktada web sitesi hedef kitlesinin oluşturduğu trafiğin hacminin ve kalitesinin geliştirilmesi için yapılması gereken işlerin bütünü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) kavramını oluşturur.

  Mor Ajans olarak sunduğumuz SEO Danışmanlığı ile web sitenizin hedef kitlenizle buluşmasını ve daha “bulunabilir” olmasını sağlarız.

  SEO Danışmanlığı kapsamında sunduğumuz hizmetler;

  SEO Durum Analizi: Bu hizmet, web sitesinin var olan arama motorları sonuçları baz alınarak değerlendirilmesi, raporlanması ve yapılabilecekler konusunda bir yol haritasının hazırlanması aşamalarını kapsar.
  Anahtar Kelime Analizi: Web sitesinin varoluş misyonu gözetilerek, ürünün ya da servisin hedef kitlesine ulaşmasında ve içeriğin oluşturulmasında kullanılacak anahtar kelimelerin analizinin ve kullanım tavsiyelerin oluşturulması aşamalarını kapsar.
  SEO Dostu Altyapı Geliştirme: SEO durum analizi raporları ve oluşturulacak yol haritası baz alınarak site üzerinde gerçekleştirilecek teknik-teknolojik iyileştirmeleri kapsar.
  İçerik Geliştirme: Arama motorları açısından özgün içerik her zaman değerlidir. Bu çerçevede anlamlı ve özgün içeriklerin oluşturulması hizmetini kapsar.
  Optimizasyon Eğitimi: SEO konusunda ihtiyaç duyulması halinde verilecek eğitim ve eğitim ile ilgili dokümantasyon aşamalarını kapsar.
  Web Site Analizi: Web sitesinin W3C standartlarına uyumluluğu, sitede var olan yazılım hatalarının tespiti, başlık etiketleri, yazılım dili, arama motoru tarafından ne seviyede indekslenebildiği, iç ve dış linkler, no-follow linkler, içerik kod oranı, Web 2.0 standartlarına uyumluluğu, canonical kullanımı, dosya boyutları gibi konularda ayrıntılı analizler sunulmaktadır.

  Sosyal Medya Yönetimi

  Sosyal Medya Yönetimi

  Sosyal medya özellikle bireysel müşterilere hitap eden firmaların en önde gelen iletişim kanalıdır ve uzun vadeli yürütülmesi gereken bir süreçtir.

  Her sektörün ve hatta her firmanın sosyal platformları kullanma nedenleri, iş yapış şekillerine ve amaçlarına göre farklılık göstermelidir. Bu dijital dünyada başarının en önemli belirleyicisidir.

  Sosyal medya platformlarını sadece bir pazarlama aracı olarak düşünmek firmaların dönüşü olmayan bir çok yanlış strateji izlemelerine neden olmaktadır. Mevcut müşterileriniz ile ilişkilerinizi de sosyal platformlardan yürütmek firmanıza yeni müşterilerden daha çok getiri sağlamaktadır. Mevcut müşterilerinizin memnuniyet durumlarını ölçmek, sorunlarına hızlıca yanıt vererek onları firmanızın kalıcı savunucusu hâline getirmek, geliştirmeniz gereken yanlarınız hakkında diğerlerinin ne düşündüğünü öğrenmek ve depolama maliyeti olmadan kalıcı verilerinizi korumak açısından sosyal platformlar size çok ayrıcalıklı avantajlar sağlayabilir.

  E-Ticaret

  E-Ticaret

  E-Ticaret satışlarınıza, tahsilat ve teslimatlarınıza hız katan ve çok büyük kitlelere satış yapmanıza imkan tanıyan bir platformudur. Elektronik ortamda saniyeler içinde gerçekleşen işlemler, gerçek hayatta çok daha uzun sürede gerçekleştirilebilmektedir. Ürün ve hizmetlerinizin tanıtım ve pazarlamasını dijital ortamda da ilerletmek için geleneksel pazarlama ile birlikte dijital pazarlamaya da geçmeli ve dijital ortamdan satış yapabilecek altyapıya sahip bir konuma gelmelisiniz. Bu çalışma kapsamında online, güvenli ve esnek bir E-Ticaret platformu markanızın sanal mağazası gibidir. Sanal mağazanız ne kadar iyi olursa müşteri memnuniyeti dönüşleri de o kadar iyi olacaktır.

  Güzel bir mağaza sahibi olduktan sonra yapılması gereken mağazaya müşteri getirmek olacaktır. Sosyal medya kanallarında yapılan reklam ve tanıtım çalışmaları ile potansiyel müşterilerinizin dikkatini markanınızın üzerine toplar ve böylelikle mevcut müşterilerinizi koruyabilir ve yeni müşteriler de kazanabilirsiniz. Marka kurumsal kimliğinizi yansıtan kaliteli içerikler sayesinde internet kalabalığında kendi topluluğunuzu oluşturabilir ve onlarla etkileşimde kalabilirsiniz. Kullanıcının ya da müşterinin aklında-hayatında yer etmek ancak böylelikle olabilmektedir. Sosyal ağlarda markanızın değerlerini kitleye anlatarak markanızı kendi sektöründe bir fikir ve düşünce önderine dönüştürebilir ve müşteri sadâkati sağlayabilirsiniz.

  E-Ticaret Platformunun Firmanıza Sağladıkları

  • Firmanızın ya da markanızın dijital ortamda müşterilerinize bilgi sunabileceği 7/24 açık bir şubesi oluşur.
  • Dijital ortam potansiyel müşteriniz olabilecek pekçok bireyi barındıran direkt satış kanalıdır. Ürün teşhirini ve ürün hakkındaki bilgilerin detaylarıyla sunumu dijital ortamda çok daha kolaylıkla yapılabileceğinden işgücünden ve zamandan tasarruf sağlar.
  • Ürün satışları ve ölçümlenebildiğinden gereksiz stok maliyeti ve ölü stok riski azalır.
  • Vitrin online olduğu için bir mağaza ihtiyacı olmaksızın sanal mağaza ile kurumsal kimlik ve kalite başarı ile yansıtılabilir.
  • Reklam masraflarını azaltarak daha fazla müşteriye sahip olabilir.

  E-Ticaret Platformunun Müşterilerinize Sağladıkları

  • Internet erişimi olan bir cihazdan kolaylıkla alışveriş yapılmasını sağlar.
  • Alternatif ürün aramak için dışarı çıkıp mağaza dolaşmak ihtiyacı kalmaz.
  • E-Ticaret sitesinde pekçok ürün çeşidini görme seçme imkanı bulur.
  • Ürün hakkında farklı kullanıcılar tarafından yapılmış olan yorumlar ile öneri ve beğeniler konusunda daha net bilgilere sahip olmaya olanak sağlar.
  Tüm Gönderiler

  İLETİŞİM KURUN

  İletişim Bilgileri

  Vermiş olduğunuz iletişim bilgilerine göre mümkün olan en kısa sürede size dönüş yapılacaktır.

  Mecidiyeköy Yolu Caddesi, Ömür Sokak No: 8 Kat: 1 34387 Şişli - İstanbul
  Teşekkürler, e-postanız bize ulaştı!
  E-posta gönderilemedi! Lütfen tekrar deneyiniz...